Textfeld:

Spa Bad Vöslau, Austria

A Transenergy-ről

 

A „Transenergy projekt – Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai“ célkitűzése, hogy a geotermikus potenciálról, készletekről, azok fenntartható hasznosításáról szilárd geotudományos alapokon nyugvó információt szolgáltasson.

 

A projekt általános célkitűzései jól illeszkednek:

- a Fenntartható Fejlődésért Stratégiához (Göteborg), amely a geotermikus erőforrások fenntartható használatát támogatja,

- a Lisszaboni Stratégiához, amely a régió versenyképességének növelése érdekében támogatja a geotermikus erőforrások kiaknázására vonatkozó új beruházásokat,

- az EU Kohéziós Politikájához, amely erősíti a területi integrációt a résztvevő régiók/országok között,

- a Kiotói Egyezményhez, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését támogatja.

 

A projekt a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használata problémakörének megoldásához kíván hozzájárulni. A természeti erőforrások erősen függnek a földtani szerkezetektől. A geotermikus energia fő hordozó közege például a termálvíz, melynek áramlása nem áll meg az országhatárokon, ezért fenntartható használata csak egy közös, határokon átnyúló stratégiával érhető el.

 

- A projekt elsősorban a jelenlegi és jövőbeli potenciális felhasználók, döntéshozók igényeit kívánja kielégíteni, egy felhasználóbarát, web-alapú, interaktív döntés-előkészítő rendszer kialakításával. Ennek a nyilvános, bárki számára elérhető web-es rendszernek a segítségével juthat el a felhasználókhoz a geotermális erőforrásokról szerzett szaktudás, ismeret, amely egy széleskörű áttekintést ad a projekt területén elhelyezkedő geotermikus készletekről. Ez az adatbázis tartalmaz majd minden lényeges információt a geotermikus rendszerek potenciáljáról, sebezhetőségéről és fenntarthatóságáról a megkutatott határmenti területeken. Ezen kívül, a projekt ajánlásokat fogalmaz majd meg a határokon átnyúló geotermikus erőforrások harmonizált gazdálkodási stratégiájára.

 

- A Transenergy a Közép-Európai Program 3.1 prioritásához kapcsolódik (a környezetminőség javítása a természeti erőforrások és a természeti örökség menedzsmentjén keresztül). A projektben résztvevő partnerek a négy ország földtani szolgálatai, melyek számos, a természeti erőforrásokra vonatkozó projektben részt vesznek. Szintén hosszú múltra tekintenek vissza az egymás közötti kétoldalú kapcsolataik is.

Textfeld: Textfeld: Textfeld: