Textfeld:

Dobrodošli na spletnih straneh projekta Transenergy

 

Namen teh spletnih strani je informiranje javnosti o tekočem srednjeevropskem projektu, ki se je pričel v mesecu aprilu 2010. Cilj projekta Transenergy je ustvariti skupni geotermalni informacijski sistem štirih srednjeevropskih držav (Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške). Okoljsko naravnan projekt je namenjen spodbujanju  trajnostnega izkoriščanja prekomejnih virov geotermalne energije.

Textfeld: Textfeld: Textfeld: