Web Map Service Project Area

Navodila za uporabo TRANSENERGY
spletnega zemljevida

Omejitev odgovornosti
Podatki, ki so na voljo v spletnem zemljevidu, so namenjeni zgolj regionalnem pregledu geoloških in geotermalnih pogojev na obmocju projekta TRANSENERGY in zaradi svojega merila in posplošitve podatkov niso primerni za oceno geotermalnega potenciala v vecjem merilu oziroma na lokalni ravni. Uporaba podatkov izven te aplikacije brez pisnega dovoljenja lastnika podatkov ni dovoljena. Za nadaljnje informacije se obrnite na naše projektne partnerje.