Public Event 2012 Moravske Toplice

Circular:

2nd circular SL.pdf

Invitation:

Vabilo delavnica TE september.pdf

Presentations:

Geotermalni sistemi severovzhodne Slovenije - Andrej Lapanje
Predstavitev projekta TRANSENERGY - Andrej Lapanje
Raba in posledice rabe termalne vode - Nina Rman
Upravljanje z geotermalnimi viri - Joerg Prestor
Posvet-fotografije

Excursion:

vodic ekskurzija
Ekskurzija-fotografije

Conclusions:

Sklepi delavnice Transenergy Sept 2012