O projektu Transenergy

Cilj projekta "TRANSENERGY – Čezmejni viri geotermalne energije Slovenije, Avstrije, Madžarske in Slovaške" je izdelava orodja za spodbujanje večje, a hkrati tudi trajnostne rabe geotermalnih virov, ki bo temeljila na obstoječih geoznanstvenih spoznanjih.

Splošni cilji projekta podpirajo: Projekt obravnava ključni problem rabe naravnih virov, ki si jih deli več držav. Naravni viri, kot je geotermalna energija, katere glavni prenosnik so globoki tokovi podzemne vode, so močno vezani na geološke strukture, ki pa se ne zaključijo na državnih mejah. Zaradi tega je čezmejni pristop edini ustrezen za oceno razpoložljive geotermalne energije in pogojev njene trajnostne rabe.

Projekt je osredotočen na potrebe nosilcev odločanja in interesnih skupin. Ponudil bo uporabnikom prijazen spletni portal, katerega najpomembnejši del bo orodje za pomoč pri odločanju. Ta javno dostopni portal bo služil prenosu strokovnega znanja o geotermalnih virih in trajnostnem upravljanju naravnih virov na uporabnike, katerim bo tudi ponudil pregled uporabe geotermalnih virov na območju projekta. Dostopne bodo informacije o potencialu, ranljivosti in trajnostni uporabi geotermalnih sistemov v obravnavanem čezmejnem območju. Poleg naštetega bodo podani tudi predlogi za usklajeno strategijo upravljanja čezmejnih geotermalnih virov.

Projekt TRANSENERGY je vezan na srednjeevropski program Področje intervencije 3.1 (Razvijanje visoko kvalitetnega okolja z upravljanjem in zaščito naravnih virov in dediščine). Partnerji v projektu so geološki zavodi štirih držav, ki so vključeni tudi v druge mednarodne projekte o naravnih virih in imajo dolgoletno tradicijo medsebojnega sodelovanja v številnih bilateralnih projektih.

Spa Bad Vöslau, Austria

Zloženka projekta Transenergy