Vítajte na stránkach projektu Transenergy!

Táto internetová stránka informuje o projekte financovanom z európskeho balíka programov Central Europe / Stredná Európa, ktorý začal v apríli 2010. Cieľom projektu Transenergy je vytvoriť spoločný informačný systém o geotermálnej energii v štyroch krajinách strednej Európy (Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko). S primárnym dôrazom na životné prostredie je zámerom projektu hľadanie trvalo udržateľného rozvoja a cezhraničného využívania zdrojov geotermálnej energie.

Project Transenergy Folder DE
Project Transenergy Folder EN
Project Transenergy Folder HU
Project Transenergy Folder SK
Project Transenergy Folder SL