A Transenergy-ről

A "Transenergy projekt – Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai" célkitűzése, hogy a geotermikus potenciálról, készletekről, azok fenntartható hasznosításáról szilárd geotudományos alapokon nyugvó információt szolgáltasson.
A projekt általános célkitűzései jól illeszkednek: A projekt a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használata problémakörének megoldásához kíván hozzájárulni. A természeti erőforrások erősen függnek a földtani szerkezetektől. A geotermikus energia fő hordozó közege például a termálvíz, melynek áramlása nem áll meg az országhatárokon, ezért fenntartható használata csak egy közös, határokon átnyúló stratégiával érhető el.

Spa Bad Vöslau, Austria

Folder Project Transenergy